Technik Informatyk
Technik Informatyk
Technik Teleinformatyk
Technik Teleinformatyk
Technik Architektury Krajobrazu
Technik Architektury Krajobrazu
Technik Rolnik
Technik Rolnik
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
klasy Wielozawodowe
klasy Wielozawodowe
klasa o profilu Kucharz
klasa o profilu Kucharz
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
Drukuj

Uroczystość posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci

Wojciech Stachurski w dniu: 10 wrzesień 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

UROCZYSTOŚĆ POSADZENIA KATYŃSKIEGO DĘBU PAMIĘCI

kpt. inż. SOBIESŁAWA MARII MOŚCICKIEGO

 

 

W dniu 09.09.2014 roku w Nadleśnictwie Kartuzy odbyła się uroczystość posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci kpt. inż. Sobiesława Marii Mościckiego. Kpt. inż. Sobiesław Maria Mościcki w latach 1931-1939 był nadleśniczym Nadleśnictwa Kartuzy, kapitanem rezerwy Wojska Polskiego w Wojnie Obronnej 1939 roku, który został zamordowany w piwnicy NKWD w Charkowie. Przybyłych gości przywitała Pani Elżbieta Gostkowska Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy. Nastąpiło uroczyste posadzenie Katyńskiego Dębu Pamięci Sobiesława Mościckiego oraz złożono hołd  wszystkim pomorskim leśnikom, ofiarom  obu agresorów.

Po zakończeniu uroczystości  zaproszono na poczęstunek, który przygotowali 

i obsługiwali uczniowie klasy I,  II i IV  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie pod kierunkiem Pani Lucyny Grablowskiej oraz Pani Jolanty Hirsz – nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych.

Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu, co było nowym doświadczeniem dla przyszłych adeptów sztuki kulinarnej.

 • dab pamieci_22New
 • dab pamieci_16New
 • dab pamieci_11New
 • dab pamieci_29New

Drukuj

PSO

Wojciech Stachurski w dniu: 07 wrzesień 2014. Kategoria: Dokumentacja szkoły

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 

 

Nazwa zespołu

Nazwy przedmiotów

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Religia,

Etyka

Język kaszubski

Historia, WOS, WOK

Języki obce

Język angielski, Język angielski zawodowy

Język niemiecki

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Przedmioty rolnicze i ekonomiczne

Podstawy przedsiębiorczości, Działalność gospodarcza, Podejmowanie działalności gospodarczej, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

Podstawy architektury krajobrazu

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

Obiekty małej architektury krajobrazu

Projekty obiektów architektury krajobrazu

Prace w obiektach architektury krajobrazu

Podstawy projektowania w architekturze krajobrazu, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Technika w rolnictwie, BHP w rolnictwie, Pracownia produkcji rolniczej

Przedmiot specjalizacyjny ,€“ Rolnictwo ekologiczne

Przedmioty gastronomiczne

Technologia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, kuchnie różnych narodów, zajęcia praktyczne, podstawy żywienia, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, pracownia gastronomiczna, pracownia z zakresu sporządzania potraw i napojów, pracownia z zakresu organizacji żywienia i usług gastronomicznych, usługi gastronomiczne z obsługą konsumenta

Przedmioty informatyczne i teleinformatyczne

Urządzenia techniki komputerowej, Systemy operacyjne, Administrowanie sieciami i sieciowymi systemami operacyjnymi, Tworzenie stron i aplikacji internetowych, Bazy danych, Pracownia urządzeń techniki komputerowej, Pracownia systemów operacyjnych, Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi – laboratorium, Tworzenie stron i aplikacji internetowych- laboratorium, Pracownia baz danych, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Oprogramowanie biurowe, Programowanie strukturalne i obiektowe, Urządzenia techniki komputerowej, Multimedia i grafika komputerowa, Zajęcia specjalizujące,

Elektrotechnika i elektronika, Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów, Urządzenia teletransmisyjne, Administracja sieciami sieciowymi systemami operacyjnymi, Systemy i sieci transmisyjne, Podstawy komutacji cyfrowej, Pomiary elektryczne i elektroniczne, Systemy komputerowe, Konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych, Administracja sieciami sieciowymi systemami operacyjnymi –laboratorium, Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych, Podstawy teleinformatyki, Przetwarzanie i obróbka sygnałów, Urządzenia techniki komputerowej, Pracownia elektroniczna, Prac systemów komputerowych, Prac sieci teleinformatycznych

 

 

Drukuj

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Karolina Mielewczyk w dniu: 05 wrzesień 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

10.09.2014 roku (środa) o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV.

Drukuj

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Karolina Mielewczyk w dniu: 01 wrzesień 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

 

    W dniu 01.09.2014 roku na boisku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Pan Kazimierz Klas – dyrektor szkoły przywitał zgromadzonych gości oraz nowych nauczycieli. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego - Pan Mieczysław Woźniak. Pani Krystyna Kaczorowska – nauczyciel historii przypomniała o mijających rocznicach: 75-tej - II wojny światowej, 100-tnej - I wojny światowej, sierpnia’80, 70 –tej - Powstania Warszawskiego, 94-tej - Bitwy Warszawskiej 1920. Pani Jolanta Recław - wicedyrektor  szkoły przedstawiła harmonogram roku szkolnego oraz wychowawstw. Nauczycielom wręczono akty nadania, natomiast uczniom Nagrody Dyrektora Szkoły, świadectwa i europassy (uczestnikom projektu „Technik informatyk – praktyka zawodowa w Portugalii”).

 • 1 wrzesnia_80
 • 1 wrzesnia_84
 • 1 wrzesnia_4
 • 1 wrzesnia_7

 

 

 

Drukuj

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Karolina Mielewczyk w dniu: 29 sierpień 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

8.15 - msza święta w kościele parafialnym w Przodkowie

9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Auli ZSP w Przodkowie

11.00 - Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach

Drukuj

Dni pracy ZSZ

Wojciech Stachurski w dniu: 28 sierpień 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

W zawiązku z reformą szkolnictwa zawodowego i organizacją  pracy w szkole tydzień nauki dla klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie w roku szkolnym 2014/2015 będzie przedstawiał się następująco:

 

Klasa

Profil

Zajęcia w szkole

Zajęcia u pracodawców

I ZSZ

Wielozawodowa 

Środy, czwartki, piątki

Poniedziałki i wtorki

II ZSZ A

Kucharz

Środy, czwartki, piątki

Poniedziałki i wtorki

II ZSZ A

Wielozawodowa

Czwartki i  piątki

Poniedziałki, wtorki i środy

II ZSZ B

Wielozawodowa

Czwartki i  piątki

Poniedziałki, wtorki i środy

III ZSZ A

Wielozawodowa

Poniedziałki i wtorki

Środy, czwartki, piątki

III ZSZ B

Wielozawodowa

Poniedziałki i wtorki

Środy, czwartki, piątki

 

 

Drukuj

Egzaminy Poprawkowe 2014

Wojciech Stachurski w dniu: 11 lipiec 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

Harmonogram egzaminów poprawkowych
     
przedmiot termin  sala
matematyka 25.08.2014 poniedziałek godz.9.00  46
tworzenie stron i aplikacji internetowych - laboratorium 25.08.2014 poniedziałek godz.8.00 66
systemy operacyjne 25.08.2014 poniedziałek godz. 10.00 65
wychowanie fizyczne 25.08.2014 poniedziałek godz. 9.00 boisko szkolne
język niemiecki 25.08.2014 poniedziałek godz.10.00 44
historia 26.08.2014 wtorek       godz. 8.00 9
język polski 26.08.2014 wtorek       godz. 9.00 11
fizyka 26.08.2014 wtorek       godz. 10.00 46
wiedza o kulturze 26.08.2014 wtorek       godz. 10.00 11
wiedza o społeczeństwie 26.08.2014 wtorek       godz. 10.00 11
język angielski 27.08.2014 środa           godz. 9.00  
Drukuj

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Karolina Mielewczyk w dniu: 11 lipiec 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część pisemna) odbędzie się 26 sierpnia 2014 roku (wtorek) godz. 9.00.

Matematyka (PP) - 170 minut, sala 62.

Język polski (PP) - 170 minut, sala 62.

Język angielski (PP) - 120 minut, sala 44.

Drukuj

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Karolina Mielewczyk w dniu: 25 czerwiec 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014:

8.15 - msza święta w kościele parafialnym w Przodkowie

9.00 - uroczysty apel w Auli ZSP

 

Drukuj

Wycieczka TAK

Wojciech Stachurski w dniu: 02 czerwiec 2014. Kategoria: Z ostatnich dni

23 maja 2014 roku w ramach Projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania na rynku pracy” uczniowie Technikum Architektury klas I, II, III pojechali na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Gołubiu oraz do Dworu Wybickich w Sikorzynie. Uczniowie na terenie ogrodu botanicznego  mieli okazje zapoznać się z bogatą kolekcją żywych roślin liczącą około 5500 taksonów. Podczas wizyty przedstawiono nam rolę owadów w procesie zapylania roślin kwiatowych, uwzględnienie szczególną rolę pszczół  i trzmieli, ich wpływu na owocowanie sadów, jagodników .W założeniu dworsko-parkowym w Sikorzynie młodzież miała możliwość zwiedzenia dworu oraz przylegającego do niego parku z częściowo zachowanym zabytkowym drzewostanem, m.in. aleją lipową zakończoną altaną oraz  trzystuletnim dębem.

 • Wycieczka_6
 • Wycieczka_1
 • Wycieczka_3
 • Wycieczka_2